ขนมว่าวกรุ๊บกรอบ https://namotasaa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=38 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อจรัญ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=38 Thu, 20 Jan 2011 21:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=37 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ? โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-01-2011&group=3&gblog=37 Thu, 20 Jan 2011 21:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=36 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[การบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแก้บน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=36 Wed, 19 Jan 2011 22:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=35 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการแก้กรรมเรื่องต่างๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=19-01-2011&group=3&gblog=35 Wed, 19 Jan 2011 22:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=34 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ของการถวายพระไตรปิฎก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=34 Mon, 20 Dec 2010 23:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=33 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[มหากุศล ๘ จิตขณะทำบุญได้ผลมากน้อยแบบไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-12-2010&group=3&gblog=33 Mon, 20 Dec 2010 23:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=32 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้หรือไม่ศิล 227 ข้อ มีอะไรบ้าง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=32 Sun, 14 Nov 2010 23:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=31 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[... คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ …]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=14-11-2010&group=3&gblog=31 Sun, 14 Nov 2010 23:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=30 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปกรรม !...ล้างไม่ได้ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=30 Mon, 23 Aug 2010 16:39:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=29 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...อยู่กับคนต้องอดทนตลอดไป... (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=23-08-2010&group=3&gblog=29 Mon, 23 Aug 2010 16:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=27 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=27 Mon, 12 Jul 2010 19:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=26 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[10 อันดับของสังฆทาน ที่พระจะได้ประโยชน์มากที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=26 Mon, 12 Jul 2010 19:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=25 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะคนสงบ 16 อย่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=25 Mon, 12 Jul 2010 19:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=24 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาคือความเข้าใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=24 Mon, 12 Jul 2010 19:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=23 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ...ที่ถูกลืม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=23 Mon, 12 Jul 2010 19:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=22 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญของการให้และช่วยชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=12-07-2010&group=3&gblog=22 Mon, 12 Jul 2010 19:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=21 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=21 Tue, 08 Jun 2010 23:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=20 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=20 Tue, 08 Jun 2010 23:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=19 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลของความขี้อิจฉา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=19 Tue, 08 Jun 2010 23:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=18 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[สะสมบุญบารมีมากพอแล้วจะได้รับอานิสงฆ์ผลบุญนั้นๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=18 Tue, 08 Jun 2010 23:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=17 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=17 Tue, 08 Jun 2010 23:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=16 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[มหากุศล๘ จิตขณะทำบุญได้ผลมากน้อยแค่ไหน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=16 Tue, 08 Jun 2010 23:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=15 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ผลบุญจากการทำบุญ 40 แบบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=15 Tue, 08 Jun 2010 23:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=14 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมจากการตกปลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=14 Tue, 08 Jun 2010 23:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=13 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็คไม่ลับ...กับการทำบุญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=13 Tue, 08 Jun 2010 23:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=12 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ธรรมะพ่อแม่ เป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=12 Tue, 08 Jun 2010 23:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=11 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญง่ายๆ ตามภาษาคน ( ไม่ค่อย ) มีเวลาแต่มีจิตเป็นกุศล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=11 Tue, 08 Jun 2010 23:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=10 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสรรคปัญหาที่เกิดใกล้ตัวเป็นเพราะกรรม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=10 Tue, 08 Jun 2010 23:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-09-2015&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-09-2015&group=7&gblog=4 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติไอ้ไข่ เด็กวัดวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-09-2015&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-09-2015&group=7&gblog=4 Mon, 21 Sep 2015 20:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=3 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลหลักเมือง...สิ่งที่เคารพของชาวเมืองคนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=3 Sun, 13 Sep 2015 19:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=2 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อพัฒน์ นารโท... เกจิอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=2 Sun, 13 Sep 2015 19:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=1 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาชินบัญชร (พร้อมประวัติความเป็นมา)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=13-09-2015&group=7&gblog=1 Sun, 13 Sep 2015 19:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=9 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตของลูกผู้หญิง (หลวงปู่เขียว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=9 Tue, 08 Jun 2010 23:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=8 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมของผู้ครองเรือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=8 Tue, 08 Jun 2010 23:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=7 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องอุทิศบุญภายในสามวินาทีจริงหรือไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=7 Tue, 08 Jun 2010 23:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=6 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐๐ ข้อ ธรรม อ่านจบสามรอบ คบได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=6 Tue, 08 Jun 2010 23:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=5 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอะไรที่ทำให้ไปเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=5 Tue, 08 Jun 2010 23:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=4 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นชาวพุทธอย่างไร จึงได้ชื่อว่ามีปัญญานำ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=4 Tue, 08 Jun 2010 23:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=3 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=08-06-2010&group=3&gblog=3 Tue, 08 Jun 2010 23:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-02-2010&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-02-2010&group=3&gblog=2 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่องกล้องมองคำว่า"ทุกข์"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-02-2010&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=21-02-2010&group=3&gblog=2 Sun, 21 Feb 2010 17:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-02-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-02-2010&group=3&gblog=1 https://namotasaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร ถ้าไม่มีเวลาเข้าวัด ? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-02-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namotasaa&month=20-02-2010&group=3&gblog=1 Sat, 20 Feb 2010 17:32:24 +0700